pcenergografika ikony emailu
>> Úvod

Prezentace společnosti PC energo s.r.o.

GDPR (Ochrana osobních údajů)

PC energo s.r.o., je právnická osoba zřízená za účelem podnikání v oblasti vymezené činnosti. PC energo s.r.o., zpracovává osobní

údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

PC energo s.r.o., je správcem osobních údajů.


Kontaktní adresa správce:

PC energo s.r.o., Údolní 47, 602 00 Brno, info@pcenergo.cz, tel.: 725 050 040

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Dr. Martin Reissner, poverenec_oou@pcenergo.cz, tel.: 725 050 040

PC energo s.r.o., na základě povinnosti uložené jí obecním nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly

dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Údolní 47, 602 00 Brno, telefon: +420 725 050 040, poverenec_oou@pcenergo.cz


Naše firma je projekční a inženýrskou organizací, která se specializuje na:

- Měření a regulaci včetně systémových integrací na místní a dispečinkové úrovni nebo s možností vzdálené správy a optimalizace procesu řízení ke zvýšení účinnosti

    • Kotelny a výměníkové stanice
    • Vzduchotechnická zařízení
    • Chlazení
    • TZB
    • Programování DDC a PLC regulátorů firem WAGO, Domat, Saia, Johnoson Controls, Mitsubishi a jiné

- Automatizované řízení technologických procesů

    • Programování technologických PLC a DCS
    • Aplikační vizualizační software
    • Integrace různých řídicích systémů
    • Monitoring chybových hlášení
    • Systémy bezdrátová komunikace

- Slaboproudé a silnoproudé instalace

- Poradenství v oboru energetika

- Facility Management

- Odborné posudky měření tepla


Přínosem pro zákazníka je:

- Zvýšení účinnosti technologických zařízení
- Minimalizace nákladů na obsluhu zařízení
- Okamžité řešení poruchových stavů
- On-line kontrola optimálního chodu technologického zařízení

 

počítadlo.abz.cz

PC Energo s.r.o. - 2012